Tuki Stool

The new Tuki stool features the same sculptured leg as seen across the whole Tuki range.

Email